Pompa ciepła – wybór urządzenia i uzyskanie dofinansowania

Pompy ciepła, wykorzystujące odnawialne źródła energii, cieszą się coraz większą popularnością. Z czego to wynika i czy warto zdecydować się na takie urządzenie, dowiesz się z naszego artykułu.

Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie służące do ogrzewania i ochładzania domów, które samo nie wytwarza energii, a pozyskuje ją z otoczenia. Źródłem energii dla pompy może być powietrze, woda lub grunt. Po przetworzeniu energii ze środowiska naturalnego oraz przy minimalnym udziale energii elektrycznej, pompa „oddaje” ciepło do instalacji centralnego ogrzewania. Bez problemu podłączymy ją także do ogrzewania podłogowego oraz grzejników, a nawet zastąpimy nią stare systemy grzewcze.

Pompa ciepła jest ekologicznym i oszczędnym rozwiązaniem, zarówno dla budynku nowobudowanego, jak i istniejącego, wymagającego modernizacji systemu ogrzewania. Ważne jest jednak, by wybrać optymalne źródło energii i dopasować pompę do możliwości naszej działki i istniejących instalacji.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Ze względu na źródło pozyskiwania ciepła, wyróżniamy 3 rodzaje pomp ciepła: gruntową, powietrzną i wodną. Każda z pomp ma swoje wady i zalety, które warto znać.

Ten rodzaj pompy, nazywany też geotermalną, wykorzystuje energię z gruntu. W związku z tym, że na głębokości, na której wykonywany jest przekop, przez cały rok panuje stała temperatura, system sprawdzi się zarówno przy ogrzewaniu, jak i chłodzeniu domu. Wadą pompy gruntowej jest jednak konieczność wykonania głębokich przekopów wokół budynku, nie sprawdzi się więc ona na działce o małej powierzchni. Jej instalacja jest też droższa niż w przypadku pompy powietrznej.

To najpopularniejszy rodzaj pompy ciepła. Jej działanie opiera się na pobieraniu ciepła z powietrza przez czynnik chłodniczy, a następnie przekazanie go do wody grzewczej. Powietrzną pompę ciepła tworzą dwa elementy – samo urządzenie, nazywane jednostką zewnętrzną, oraz odbiornik, czyli jednostka wewnętrzna. Instalacja tego rodzaju pompy nie wymaga wykonywania skomplikowanych odwiertów, a jedynie przyłączy hydraulicznych i elektrycznych. Pompa powietrzna sprawdzi się do ogrzewania domu i wody użytkowej. Jest tańsza niż pompa gruntowa, gwarantuje bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników. Jedynym minusem może być nieco wyższy poziom hałasu, który wytwarza pompa.

Źródłem energii dla wodnej pompy ciepła są zbiorniki wodne, wody gruntowe lub studnie głębinowe. Wodna pompa ciepła doskonale sprawdza się w nowych, jak i modernizowanych budynkach, zastępując w nich stary, nieefektywny kocioł. Warto ją wybrać, jeśli chcemy zastosować w naszym domu ogrzewanie podłogowe. Koszt jej instalacji jest wyższy niż dwóch pozostałych rodzajów, dlatego też polecana jest głównie do budynków o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Jak uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła?

Obecnie istnieją 2 programy dopłat dla osób, chcących ogrzewać swoje domy w sposób ekologiczny i oszczędny: Moje Ciepło i Czyste Powietrze. Jakie warunki należy spełnić, by móc z nich skorzystać, zarówno w Krakowie, jak i w całej Polsce?

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany jest do właścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym, zbudowanych po 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m² x rok).

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż pomp powietrznych, gruntowych i wodnych, a dopłata w ramach programu obejmuje do 30% kosztów i wynosi od 7 do 21 tysięcy złotych. Co ważne, pompa, o której dofinansowanie stara się zainteresowany, może być wykorzystywana tylko do ogrzewania domu lub ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej.

Nabór wniosków w programie Moje Ciepło rozpoczął się 29 kwietnia 2022 roku i potrwa do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Refundacja obejmie koszty poniesione od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż pomp powietrznych, gruntowych i wodnych, a dopłata w
ramach programu obejmuje do 30% kosztów i wynosi od 7 do 21 tysięcy złotych. W przypadku posiadaczy
Karty Dużej Rodziny istnieje możliwość zwiększenia dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych.

Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z księga wieczystą), planujących termomodernizację, przeznaczony jest program Czyste Powietrze. Wysokość dopłaty zależy od wysokości dochodów.

  • pierwszą grupę stanowią inwestorzy, których roczny dochód nie przekracza 100 000 złotych – mogą oni liczyć na podstawowy poziom dofinansowania w maksymalnej wysokości 25 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 30 000 zł w przypadku zakupu pomp ciepła powietrze / woda wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną;
  • drugą grupą są inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym – mogą oni liczyć na podwyższony poziom dofinansowania w kwocie od 30 000 zł do nawet 47 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną;
  • trzecią grupą są beneficjenci, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w jednoosobowym. Tutaj kwota dotacji waha się od 60 000 zł do nawet 79 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można składać online w serwisie internetowym do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub w formie papierowej w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w gminie.

Program realizowany będzie w latach 2018- 2029, przy czym:

  • nabór wniosków trwa do 31.12.2027r.
  • wydatkowanie środków do dnia 30.09.2029r.