Budowa Zaplecza Technicznego Obsługi Taboru Kolejowego w Krakowie przy ul. Doktora Twardego 19

Firma Nova Service Sp. z o.o. wykonuje dla Budimex SA wewnętrzne instalacje sanitarne w nowym obiekcie Kolei Małopolskich. Zakres zlecenie obejmuje: układ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji freonowej, kanalizację bytową, kanalizację deszczową, instalację hydrantową, gazową, wodociągową, sprężonego powietrza, CO/CT, wykonanie kompleksowej kotłowni.